[Tillbaka]

NAMN TITEL ÄMNE RUBRIK
 
L
Lafrenz
Peter
  Core Curriculum Kulturella skillnader i språken
Lagercrantz
Arvid
    Om sitt samarbete med Tage Erlander
Lagerlöf
Karl-Erik
Docent   Sjunga för de dömda: om fem stora värmlandsförfattare
Landin
Bo
Producent   Rolf Edbergs sista bok
Langhof
Jörgen
    Långban
Larsson
Gerry
    Kriser och katastrofer
Leander
Torsten
Lärare   SÄPO:s åsiktsregistrering
Leissner
Pehr
Neurolog och neurofysiolog   Människans behov utifrån hjärnans funktionsförmåga
Lersjö
Gunnar
    Gerda Strömbergs glas
Liedman
Sven Erik
Professor   Att se sig själv i andra
Lien
Jon
Överläkare   Reumatism
Lilliestam
Lars
Docent   Svensk visa blir svensk rock
Lind
Claes
Psykolog   Att möta chockens ansikte
Lind
Göran
Riksbankens rådgivare   Globalisering, finansiell stabilitet och den internationella valutafondens roll
Lindahl
Kent
Avhoppad nazist   Hur skyddar man människor från att inte dras in i nazist-rörelsen?
Lindahl
Sten-Åke
Cheföverläkare   Cancer och ärftlighet
Lindén
Claudia
Fil kand   Ellen Key i ny belysning
Lindén
Claudia
Fil kand   Manligt och kvinnligt - vetenskapens tolkningar och myter
Lindén
Claudia
Fil kand   Mary Wollstonecraft
Lindfeldt
Mikael
    Idrott och moral
Lindh
Yngve
Konsult   Vad är Singlett-energi?
Lindgren
Ingvar
Professor   Vad är teknisk framsyn?
Lindroth
Jan
Professor   Det moderna idrottslivets grundläggning
Lindskog
Anna
Logoped   Läs och skrivprocessen
Lindqvist
Gunilla
Fil dr   Estetisk kunskapsbildning
Linnarud
Moira
Professor Språk Språkforskarens detektivarbete-attityder och språk i förändring i Storbritanien
Linné
Björn-Ola
Fil dr   Rolf Edberg - vid katastrofens rand
Ljungberg
Lennart
VD Hällefors bostäder   När skönheten kom till byn
Loungeville
Lars
Chefredaktör för Kommun Aktuellt   Maktkamp pågår-när den diffusa representativiteten möter kravet på direkt demokrati
Lundeqvist
Jerker
Professor   Design tänkande
Lundgren
Bo
Partiledare   Våldet i samhället
Lundgren
Claes
    Inflammatoriska tarmsjukdomar
Lundgren
Disa
    Att vara lärare - himmel eller helvete?
Lundin
Eliz
    Vänern i ett historiskt perspektiv
Lundqvist
Åsa
    Arbetsglädje
Lundström
Stellan
Professor   Nya förutsättningar för kommande fastighetsföretag
Lunell
Sten
Professor   Kvantmekanismens framväxt
      Lägesrapport om miljöarbetet i Karlstads Kommun
Löden
Britta
Överläkare   En liten kurs om cancer
Lödén
Hans
Universitetslektor   Talibanregimen - Afghanistan under talibanerna - från krig till krig
Lödén
Hans
Universitetslektor   Sverige-en moralisk stormakt?
Lödén
Hans
Universitetslektor Core Curriculum Säkerhet till varje pris
Löfgren
Eva
    Internationell ingenjör i Sverige
Löfgren
Lars
    Värmlands vackraste byggnad - kulturperspektiv på värmländsk byggnadskonst
Löfgren
Mikael
Journalist   Om boken "No logo"
Löfgren
Ulla
Fd rektor   Bära sig eller lära sig
Löfgren
Åke
Lektor Religion och filosofi  
Löfgren
Åke
Lektor Core Curriculum 1900-talets filosofi
Lööf
Hans
  "Innovation och tillväxt" Kan en idé förbrukas
 
M
Magnusson
Ulf
Fil dr   Gud, nykterheten och klasskampen
Malmberg
Anders
Docent   Lokal miljö och industriell konkurenskraft
Malmer
Pernilla
Agronom Core Curriculum Genteknik i Nord - biologisk mångfald i Syd
Malmström
A-K
Fil dr Core Curriculum Kvinnliga filosofer - en historisk tillbakablick
Mansén
Elisabeth
Fil dr Core Curriculum Ett filosofiskt försvar av kvinnors rättigher
Mansén
Elisabeth
Fil dr Core Curriculum Filosofin och kvinnligheten
Martinez
Ana
    Outsidern som blev insider
Matthis
Irene
Psykolog, MD   Den tänkande kroppen
Mattson
Hillevi
Docent Core Curriculum Utvecklingen av Losec - ett lyckat lagarbete
    Samhälle Medierna och demokratin (del 1)
    Samhälle Medierna och demokratin (del 2)
    Samhälle Medierna och demokratin (del 3)
Mellander
Barbro
Bitr landsantikvarie Släktforskarträff Smeder, bruk och patroner
Michaeli
Inga
Fil. dr i samhällsplanering   Omsorg o rättvisa - ett dilemma?
Millbess
Per Olof
Museichef   Innovation i Värmland historiskt
Moberg
Eva
Författare   Framtidstro
Modéus
Martin
    Tradition och liv
Mral
Birgitte
Docent Core Curriculum Retorik - gammal konst för modern tid
Myrdal
Jan
Författare   Yttrandrefrihet och nazism
Mårtelius
Johan
Professor   CJL Almqvists värmländska lantlivsutopi
Möller
Östen
    Presskonferens
 
N
Nergård
Maj-Britt
Doktorand   Tidiga valloner i Bergslagen
Nilsson
C-G
Läkare   Fibromyalgi och förslitningsskador
Nilsson - Brännström
Moni
Författare   Möt Tsatsikis morsa
Nilsson
Olle
    Lantvärnseländet 1808-1809 - rödsot och fätfeber vid västra armén
Norberg
Bengt
Läkare   Diabetes
Nordenberg
Reidar
    Till minne av Göran Tunström
Nordmark
Dag
Professor   Dikten i etern
Nordmark
Dag
Professor   Filmen, filmindustrin och televisionen - en historia om rivalitet och samexistens
Nordmark
Dag
Professor   Magganpriset
Nordström
Lars
Professor   Värmland inför framtiden och dess möjligheter i Europa
Nyberg
Ingegerd
Leg Psykolog   Nu orkar jag inte längre - vad gör jag då?
Nyberg
Harry
    Kyrkokultur genom 200 år
Nyberg
Mikael
    Kapitalet - det postindustriella paradiset är en myt
Nykvist
Sune
Fd rektor   Nils Westlind - språkman och missionär
Nykvist
Sune
Fd rektor Historia Transporter under nedre Klarälvdalen under 1800-talet
 
O
Odbratt
Göran
Författare   Drömmen om det goda livet
Olausson
Peter
    Stadens uppkomst och utveckling
Olin
Robert
Professor Medicin Fibromyalgi
Olsson
Cecilia
Fil dr   Rörelser genom tiden - perspektiv på dansens historia
Olsson
Gunilla
    Om kvinnliga ekologers arbete på 1950-talet
Olsson
Stig
Konstnär   Presentation av Stig Olsson - 30 års produktion
Olsson
Tore
    Framtidens centralsjukhus
von Otter
Karsten
    Bruksortens framtid

[Tillbaka]