KARLSTADS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Här finns ljudupptagningar av kommunfullmäktiges äldre sammanträden.


Kommunfullmäktige kd070315a.mp3

Kommunfullmäktige kd070315b.mp3

Kommunfullmäktige kd070404.mp3

Kommunfullmäktige kd070510.mp3

Kommunfullmäktige kd070612a.mp3

Kommunfullmäktige kd070612b.mp3

Kommunfullmäktige kd070816.mp3

Kommunfullmäktige kd070913.mp3

Kommunfullmäktige kd071011.mp3

Kommunfullmäktige kd071108.mp3

Kommunfullmäktige kd071206a.mp3

Kommunfullmäktige kd071206b.mp3

Kommunfullmäktige kd080124a.mp3

Kommunfullmäktige kd080124b.mp3

Kommunfullmäktige kd080124c.mp3

Kommunfullmäktige kd080221a.mp3

Kommunfullmäktige kd080221b.mp3

Kommunfullmäktige kd080313a.mp3

Kommunfullmäktige kd080313b.mp3

Kommunfullmäktige kd080417.mp3

Kommunfullmäktige kd080515a.mp3

Kommunfullmäktige kd080515b.mp3

Kommunfullmäktige kd080821.mp3

Kommunfullmäktige kd080918.mp3

Kommunfullmäktige kd081016.mp3

Kommunfullmäktige kd081113.mp3

Kommunfullmäktige kd081211.mp3

Kommunfullmäktige kd090115.mp3

Kommunfullmäktige kd090212.mp3

Kommunfullmäktige kd090312.mp3

Kommunfullmäktige kd090423.mp3

Kommunfullmäktige kd090514.mp3

Kommunfullmäktige kd090615a.mp3

Kommunfullmäktige kd090615b.mp3

Kommunfullmäktige kd090827.mp3

Kommunfullmäktige kd091022.mp3

Kommunfullmäktige kd091119.mp3

Ärendelista samt protokoll finns att ladda ner i pdf-format från Karlstads kommuns hemsida:

http://www.karlstad.se/

kommunledningskontor@karlstad.se