[Start sida]


Skandinavistisk illustrasjon fra 1848, da norske og svenske frivillige dro till
Danmark for å stötte brodrefolket i krigen mot tyskerne


Unionen
-kontakt og konflikt
Prosjekt 1905s nordiske historiekonferanse

Norsk Folkemuseum 28. - 29. april 2005

Velkommen
Dirktör Olav Aaraas

Norge och Sverige i unionstrid
Prof. Bo Stråth

Den dansk-norske arv i den svensk-norske union

Universitetsdlektor Odd Arvid Storsveen

Unionens lyckliga dar
Prof. Göran B Nilsson

Skandinavisk samarbeid mellom
skandinavisme og nasjonalisme
Cand. philol. Ruth Hemstad

Historikere i unionsstrid: Betydningen av 1814 i årene fram mot 1905

Helge Danielsen

Högern och krigshotet 1895

Torbjörn Nilsson

Flaggstrid og unionskonflikt
Ole Kristian Grimnes

Inledning dag två 29 april
Av Öystein sörensen

Strormaktene og 1905

Gunnar Åselius

Danmark leverede kongen
Carsten Due-Nilsen

1905 som traume i Sverige
Inger Hammar

Paneldebatt: Var unionen gunstig for Norge?
Innledere: Öystein Sörensen, Erik Rudeng, Bo Stråth

Avsluttende foredrag:
Norge og Sverige etter 1905
Francis Sejerstad


Avslutning av konferansen