Karlstads Domkyrka
På Lagbergets krön uppfördes Karlstads Domkyrka 1723-30 av murmästare Christian Haller. Arkitekten Erik Palmstedt ritade 1793 en ny korinredning på uppdrag av Gustav III, och därtill även predikstol och biskopsbänk.

Karlstad Domkyrka
Bilden är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens
Förlag AB, 1990 och tagen av B. Forssten

Lyssna till Harry Nyberg som berättar om kyrkokulturen genom 200 år. Föredraget är inspelat i Vittersalongen i Domkyrkan.