Geijersgården i Ransäter
Geijersgårdens äldsta delar är från 1600-talet. Gården tillhörde ett järnbruk vid Ranån som lades ned för omkring hundra år sedan. I dag ägs Geijersgården av Geijerska släktföreningen som låtit återställa gården i dess ursprungliga skick.

Geijersgården
Foto: Värmlands Museum
Lyssna till Eva Fredriksson, som berättar om släkterna Dahlgren och Geijer
Vill du läsa mer om Geijer, eller om klassisk nordisk litteratur och konst i allmänhet så kan du besöka Projekt Runebergs webbsida.