Långbans Gruvby
Långbans Gruvby ligger vackert belägen mellan två sjöar i Filipstads kommun. Ända sedan 1500-talet har man brutit järn här och Långban är världens mineralrikaste plats. Ett helt samhälle växte upp kring gruvan med bland annat bergsmansgårdar, arbetarbostäder, hytta och gruvfältets byggnader.

Långbans Gruvby
Foto: Filipstad Kommun                 
Lyssna till Jörgen Langhof, som berättar om gruvbyn och dess historia.
För mer information om Långbans Gruvby, för öppet tider osv se Filipstad kommuns hemsida.